Guldstämplar och ädelmetallstämplar

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är den myndighet som ansvarar för föreskrifter och tillsyn av ädelmetallarbeten i Sverige. Swedac godkänner och sköter registret över namnstämplar, fastställer svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten, ackrediterar kontrollorgan som utför kontrollstämpling och gör även marknadskontroll på området.

Till ädelmetallarbeten räknas arbeten av guld, silver, platina och palladium. De lägsta accepterade finhalterna är 375 tusendelar för guld (motsvarar 9K), 800 tusendelar för silver, 850 tusendelar för platina respektive 500 tusendelar för palladium. Uppfylls inte finhaltskraven får ädelmetallföremål inte betecknas eller säljas som ädelmetall.

Stämplingskrav

För att få säljas som ädelmetallarbete av guld, silver, platina eller palladium måste ädelmetallföremålen vara försedda med obligatoriska stämplar. Alla ädelmetallarbeten av guld och platina, med en vikt på ett gram eller mer, måste uppfylla minimikraven på stämpling, d v s vara försedda med finhaltsstämpel och namnstämpel (i namnstämpelregistret kan du söka efter svenska namnstämplar) eller finhaltsstämpel och kontrollstämpel för att få säljas i Sverige (se nedan):

swedac stämpel på guld

Finhaltsstämpel anger mängden ädelmetall i ett ädelmetallarbete. Namnstämpeln eller kontrollstämpeln garanterar den angivna finhalten. Stämplarna gör att tillverkare, importör eller försäljare kan spåras, om ett ädelmetallarbete skulle visa sig vara underhaltigt. Det får också förekomma vissa frivilliga stämplar som ortsmärke, årsbeteckning etc.

Ädelmetallarbete som uteslutande är avsedda för medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning omfattas inte av kraven på stämpling, exempelvis glasögon, guldtackor m.m. Motsvarande gäller ädelmetallarbeten som uppenbarligen har antikvariskt värde. För att kunna betraktas som antikvitet och ha ett antikvariskt värde måste ädelmetallarbeten vara minst 100 år gamla.