Karat som enhet

Karat i ädelmetall står för mängden guld i en guldlegering och kan lätt översättas till tusendelar. I Sverige använder många tillverkare av smycken fortfarande karatbeteckning för att ange guldhalten. I många andra länder anger man istället halten guld i tusendelar, så i de svenska guldsmedsbutikerna förekommer nu båda varianterna:

Karat                                                           Finhalt i tusendelar

1                                                                         41.6=1 %

2                                                                         83.3

3                                                                        125.0

4                                                                        166.6

5                                                                        208.3

6                                                                        250.0=25 %

7                                                                        291.6

8                                                                        333.3

9                                                                        375.0

10                                                                      416.6

11                                                                       458.3

12                                                                       500.0=50 %

13                                                                       541.6

14                                                                       583.3*

15                                                                       625.0

16                                                                       666.6

17                                                                       708.3

18                                                                       750.0=75 %

19                                                                       791.6

20                                                                      833.3

21                                                                       875.0

22                                                                      916.6

23                                                                      958.3**

24                                                                      999.9***

* När 14K uttrycks i tusendelar anges alltid 585 och inte det exakta värde som anges i tabellen här ovan.

** Före 1988 innebar 23K ett guldinnehåll av 975 tusendelar, medan 23K idag motsvaras av det mer korrekta 958 tusendelar.

*** Finhalten i 24K guld är 999.9 tusendelar och betecknas som rent guld (det går ej att garantera att guldet är kemiskt rent till 100 %). Dessa guldhalter förekommer enbart i investeringsguld och guldtackor. 24K är för mjukt för smyckestillverkning.

Viktigt att observera är att karat i ädelmetall inte är detsamma som carat i ädelstenar. Carat anger endast en ädelstens vikt där 1 carat motsvarar 0,2 gram.

Visste du att: 

  • En kubikkilometer havsvatten innehåller ca 3,5 kg guld.
  • Astronautens hjälmvisir är belagd med ett tunt skikt av guld som filtrerar bort solens skadliga strålar.
  • Guld är mycket motståndskraftigt mot rena syror men kan lösas upp med s k kungsvatten (1 del salpetersyra och 3 delar saltsyra).
  • Guld är dessutom godkänt som livsmedelstillsats (E175) för att främja en känsla av lyx och högt värde. Det är emellertid väldigt smaklöst. Bladguld, flingor och damm används i och på viss lyxmat, särskilt godis och drycker som en dekorativ ingrediens.