Guld och dess värde

Guld är inte bara en fantastiskt vacker metall, utan även värdefull på grund av dess sällsynthet. Runt 2,500 ton guld grävs fram varje år, vilket kan verka som mycket, men om man jämför med andra metaller är detta en försvinnande liten mängd. Hur mycket är då guld värt och vad behöver man ha i åtanke om man vill köpa guld?

Karat

Karat fastställer hur rent guldet ifråga är och består av en skala från 1 till 24. Guld av 24 karat är den absolut renaste formen av denna metall, och består av nästan 100% guld. På den andra änden av skalan ligger givetvis 1, vilket betyder att vikten av metallen ifråga endast till 1/24 utgörs av guld.

Har du ett guldhalsband på tio karat som väger 100 gram består det alltså av cirka 41 gram guld, medan ett halsband av samma vikt som är på 15 kvadrat består av cirka 62 gram guld. Ringar, armband, halsband och andra smycken av guld har vanligtvis en stämpel som anger hur hög karaten är.

Andra faktorer för guldvärde

Värdet på din tacka eller ditt smycke av guld är dock inte hugget i sten, utan ändras från vecka till vecka för att ta hänsyn till en rad olika faktorer.

  • Efterfrågan – Priset på guld kan skifta beroende på hur stor efterfrågan är, både när det kommer till smycken samt för industriellt bruk. Det kan komma som en överraskning att smyckebranschen endast stod för 54% av efterfrågan på guld under 2010, medan sjukvård, industri och dylikt stod för resten. Guld kan bland annat användas i precisionskrävande elektronik, samt för stentar, som används inom hjärtkirurgi.
  • Produktion – Ju mer guld som tas upp ur jorden desto lägre blir priset. Priserna kan till och med påverkas bara av att man hittar stora fyndigheter av metallen. Faktum är dock att det blir allt svårare att hitta och ta upp guld eftersom det mesta av guldet som är beläget mer lättillgängligt redan har tagits upp. Under 2015 har priserna sjunkit till den lägsta nivån på fem år, men på grund av ovan nämnda faktum anses det bara vara en tidsfråga innan priserna återigen går upp.

Varför köper folk guld?

Om man räknar bort inköp av guld för dess utseende finns det ett flertal orsaker att investera i den ädla metallen. Många ser det som en säker investering under lågkonjunkturer, eftersom värdet för det mesta håller sig väldigt stabilt. Eftersom det inte är knutet till en specifik valuta är det även en tillgång som håller sitt värde inte bara i hemlandet, utan på hela den globala marknaden.