Färgen på guld

Det är inte möjligt att avgöra äktheten av guld på färgen. Beroende på vilka metaller eller metallsammansättningar som guldet legerats med förekommer stora färgvariationer. I stort sett alla regnbågens färger: röda, gula, gröna, blåa, purpuraktiga och vita färger förekommer i många nyanser. En annan faktor som komplicerar bedömningen är att även oädla metaller kan blandas till legeringar som i välpolerat tillstånd har exakt samma färg som en guldlegering och är därmed omöjlig att skilja från äkta vara.

Rött guld

Denna färg är både den äldsta och mest välkända. Den röda färgen uppnår man genom att legera guld med koppar. Här uppe i Skandinavien föredras det lite rödare nyanserna, i Sydeuropa är gulare legeringar vanligt. Den helt dominerande guldlegeringen i Sverige är den så kallade roséfärgen, vilken består av 75 % guld i 18 karat, 8-9 % silver och 16-17 % koppar. Även zink kan förekomma som legeringsmetall i mindre mängder i gjutna smycken för både 14K och 18K.

Gult och grönt guld

Byter man ut en del av kopparn mot silver med bibehållen finhalt får man en mindre röd nyans som går mot gult till gulgrönt ju mer silver som ersätter kopparn. I grönt guld har allt koppar ersatts med silver.

Vitt guld

Vitt guld är en legering av guld och andra metaller som silver, koppar, nickel och palladium. Det krävs att någon annan metall påverkar legeringens färg så intensivt att guldets gula färg inte framträder, utan legeringen får en rent vit färg, vitt guld. En 18K vitguldslegering innehåller exakt lika mycket guld som en 18K rödguldslegering, d v s. 75 % rent guld.

Blått guld

Detta är en legering av guld och stål, för det mesta i förhållandet 75 % guld och 25 % stål, som ger en blåaktig nyans. Denna legering var mycket omtyckt under 1800-talet, men är inte vanligt förekommande idag.

Purpurfärgat guld

En legering av guld och aluminium i förhållandet 75 % guld och 25 % aluminium. Färgen är inte direkt purpur, utan liknar snarare brons med ett plommonblått skimmer. Användningen av denna legering har aldrig varit så utbredd på grund av att bearbetningen är mycket svår.